Menu
Your Cart

改善睡眠

【产品名称】Swisse 睡眠片 100片 【品       牌】 Swisse 【产       地】 澳大利亚 【规       格】 100片 【服用方法】每日1-2片,睡前30分钟至1个小时服用 【产品功效】舒缓情绪、放松精神、缓解紧张的神经系统促进自然舒适的睡眠等 【储存方法】建议放置于低于30℃阴凉干燥处,避免日光直晒 ..
【产品名称】THOMPSON'S 汤普森 睡眠片 60片 【品       牌】 THOMPSON'S 【产       地】 新西兰 【规       格】60粒 【服用方法】成人每天1粒,随餐服用 【产品功效】减少精神压力、帮助提升睡眠质量等 【储存方法】建议放置于阴凉干燥处,避免日光直晒   ..
显示 1 到 7 总计 7 (共 1 页)